İlimiz Merkez Çepni Mahallesi  4463 ada 46, 56 ve 60 parsellerde arazi ve arsa düzenleme işi tamamlanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden yaptırılacak olan arazi ve arsa düzenlemesine göre Encümenimizin 09.06.2022 tarih ve 1089 sayılı kararı ile parselasyonu yaptırılmış olup, parselasyon haritası ve eki...