Bahçelievler Mahallesi, 2186 ada, 9 nolu parselin yapılaşma koşullarının, kullanım kararının korunduğu,  plan hükümlerine “Söz konusu alanda zemin katlar ticaret, üst katlar konut alanı olarak kullanılabilir” şeklinde plan notu eklendiği, değişikliğin tek parsel için hazırlandığı, parselin bulunduğu alanda kot farkı...
Bahçelievler Mahallesi, 1994 ada 1 parsel, 1981 ada, 448 parsel; Tepecik Mahallesi, 2040 ada, 1 parsel; Çoraklık Mevki, 3073 ada, 1 parsel ve 2489 ada, 2 parselin plan fonksiyonu ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan değişikliği teklifinde korunduğu; Emsal=1,00 ve Yençok=...
Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adaların kuzey ve doğu cephesinde bulunan ada kenar çizgisinin 4 metre içeri yönünde kaydırarak imar adasının yeniden düzenlendiği ve yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı...
Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 62 hektarlık alana yönelik olarak, plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinde İskilip Karayolunun kuzeyinde kalan kısmında; Bazı yollarda trafik...
Kunduzhan Mahallesi, 4474 ada 2 parselin batısında bulunan yaklaşık 200 m²’lik konut alanı ile yaklaşık 420 m²’lik park alanın Emsal:1.00, Yençok:5 Kat yapılaşma koşullarına sahip Aile Sağlığı Merkezi Alanı olarak işaretlenmiş, batı ve kuzey cephelerinden 5 metre, doğu ve güney...
İlice Mahallesi, 4714 ada 95 nolu parselin Taks, Kaks, Yençok ve plan fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadan plan notlarında bulunan; “*1000 metre kare büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde fazla...
Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarının TAKS:0.35, KAKS:2.80 ayrık nizam 8 kat olan yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan plan fonksiyonunun Ticaret ve Konut alanı olarak değiştirildiği ve plan notlarına “söz konusu alanların zemin katlarında...
Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adaların ticaret alanı olan plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadan ada geometrilerinin yeniden düzenlendiği, mevcut planda belirtilmemiş olan yapılaşma koşullarının ruhsatlı yapılar göz önüne alınarak bitişik nizam, 1 kat, Yençok: 4.50 metre olarak belirlendiği, trafo...
Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, 4667 ada 4 nolu parselin yaklaşık 5000 m²’ lik kısmının, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi konulmak suretiyle Emsal: 1.00, Y. Ençok:...
Yaydiğin Köyü, 111 ada 90, 94, 99, 101 nolu parsellerin kullanım kararının Küçük Sanayi Alanı olarak, yapılanma koşullarının Emsal=1 olacak şekilde korunması, yüksekliğin Yençok=7,50 metre olacak şekilde artırılması, imar planında yer alan vaziyet planının iptal edilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin parsellerin...
Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parselleri ve yakın çevresinde mevcut yapılaşma ve kadastro durumuna uygun yol genişliklerinin yeniden belirlenmesi şeklinde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, bir önceki koruma imar planına göre 12.11.2020 tarihinde Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151...
Çomar Mevki, 152 ada 84, 85 parsellerin birleştirilerek Karayolu cephesinden 25 metre, diğer cephelerinden 10 metre yapı yaklaşma mesafesi olmak üzere,  Emsal: 0.60, Y. Ençok: 7 kat yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. Çorum İli, Merkez İlçesi,  Çomar...
  Çepni Mahallesi, 4463 adanın 01.02.2021 tarih 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında 4463 adanın batısında yer alan park alanı adanın kuzeyi ve batısında yer alacak şekilde iki farklı kısımda düzenlenmiş toplamda yaklaşık 5.600 m²’lik park...
Yavruturna Mahallesi, 776 ada 6 parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, Yavruturna Mahallesi, 776 ada 6 parsel de yol cephelerinden 5 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri ise 4 metre olacak şekilde,  Y. Ençok:...
Üçtutlar Mahallesi, 120 ada 71 parsel yol,133, 69 parseller “Bitişik Nizam 6 Kat Ticaret Alanı” 67, 66, 203,186 parsellerin ise “Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı” olarak belirlenmesi şeklinde teklif planın sunulduğu 120 ada,133,69 parsellerde 6 kat, 203 ve 67...
Bahçelievler Mahallesi 171 ada 79 nolu parsel güncel imar planlarında Emsal:1.00 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlıdır.              Plan değişikliği talebi ile parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olan kullanım kararı “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmiş...
Yavruturna Mahallesi, 215 ile 217 adalar arasındaki yolun ölçüsüz ve daralan genişliğinin yapılaşma ve yapılan 18. Madde uygulaması ile oluşan parseller dikkate alınarak 6 metre olarak belirlenmesi, bu yoldan cephe alan parsellerin kat adedinin mevcut planda olduğu gibi 2 kat...
’nın Park Alanı olarak işaretli bulunan kısmının Genel Otopark Alanı olarak değiştirildiği, trafo alanın geometrisinin mevcut trafoya göre yeniden düzenlendiği ve 421 ada 4-5-22-33 ve 45 nolu parsellerin Park Alanı olarak işaretlendiği görülmekte olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde...