Ayarık Mahallesi, 3995 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 3995 ada 1 nolu parselin İlk Okul Alanı olarak işaretlendiği, güney cephesindeki yolun 8 metre olarak genişletildiği ve tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesineyönelik olarak A grubu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19834006) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19325942) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 07.12.2021 tarih ve 181 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

14 Aralık 2021
137 kez görüntülendi