Ayarık Mahallesi 4423 ada, 117 nolu parselin kuzeyinde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi 4423 ada, 117 nolu parselin kuzeyinde planlı bulunan park ve otopark alanının Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlendiği, 117 nolu parselin doğusunda bulunan park ve otopark alanlarının ise yeniden düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca Açık Spor Tesisi Alanı olarak işaretlenen alandan kaldırılan 578 m² lik park alanının 117 nolu parselin doğusunda bulunan park alanına ilave edilerek alanın yeniden düzenlendiği görülmektedir. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum İli, Merkez İlçesi Ayarık Mahallesi, 4423 ada 117 nolu parselin yakın çevresine yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19919741) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19764859) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 02.03.2021 tarih ve 42 sayılı BMK kararı  İLE OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

05 Mart 2021
264 kez görüntülendi