Ayarık Mahallesi, 4572 ada 58, 59 nolu parseller ile 673 ada 3 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 4572 ada 58, 59 nolu parseller ile 673 ada 3 nolu parsel için;

Plana konu; Ayarık Mahallesi, 4572 ada 58, 59 nolu parseller ile 673 ada 3 nolu parselin ortalarından geçen kuzey- güney istikametindeki 10 metre genişliğindeki yolun kaldırılarak TAKS: 0.12, KAKS: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarına sahip bağ alanına katılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25498,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25500,3) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.10.2018 tarih 184  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.10.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Ekim 2018
328 kez görüntülendi