Ayarık Mahallesi 88, 4526 ve 4552 adalar ve yakın çevresi plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Ayarık Mahallesi 88, 4526 ve 4552 adalar ve yakın çevresi için

05.06.2015 tarih 85 ve 06.02.2019 tarih 20 sayılı Belediye Meclis Kararları ile belirlenen plan notları kaldırıldığı, Taks: 0.12 Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat olan yapılaşma koşullarının Taks: 0.16 Kaks: 0.32 Yençok: 2 kat olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca imar adalarının formları ve İmar yolları arazinin eğim durumuna göre yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak yaklaşık 1.700 metrekare park alanı planlanmıştır. Ayrıca Plan notlarına; “Parsel büyüklüğü en az 500 metrekaredir.” Şeklinde plan notu eklenmesi Şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19521526) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19844951) değişikliği teklifi, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce Meclisce 08.10.2021 tarih ve 155 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

20 Ekim 2021
166 kez görüntülendi