Ayarık Mahallesi, 88 ada 35 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 88 ada 35 nolu parsel için;

Ayarık Mahallesi, 88 ada 35 nolu parselin güney kısmında bulunan yolun 7 metrelik yaya yolu olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,28) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,33) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 172  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
382 kez görüntülendi