Ayarık Mahallesi, 88 ada, 563 nolu parselin batısında plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 88 ada, 563 nolu parselin batısı için;

Ayarık Mahallesi, 88 ada, 563 nolu parselin batısında bulunan park alanının yaklaşık 430 m² lik kısmının TAKS:0.12, KAKS: 0.24, Yençok:2 KAT yapılaşma koşullarına sahip Bağ Alanına dahil edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,22) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,27) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/72 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
236 kez görüntülendi