Ayarık Mahallesi, 88 ada 81-566 parsel ile 3063 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 88 ada 81-566 parsel ile 3063 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresi  için;

Ayarık Mahallesi 88 ada 566 nolu parselin Konut Alanı (Taks: 0.20, Emsal:1.20, Yençok: 6 kat), 3063 ada 1 nolu parselin Konut Alanı (Taks: 0.25, Kaks: 0.50, Yençok: 2 kat), 88 ada 81 nolu parselin bir kısmının İlköğretim Alanı, 88 ada 81 nolu parselin kuzey kısmında bulunan boş alanların Konut Alanı (Taks: 0.25, Kaks: 0.50, Yençok: 2 kat), 3063 nolu adanın doğusunda bulunan alanın Konut Alanı (Taks: 0.25, Kaks: 0.50, Yençok: 2 kat) olarak planlandığı, 3063 nolu adanın kuzeyinden başlayıp 1924 nolu adanın doğusundan devam eden 7 ve 3063 nolu adanın güneyinde 7 ve batısında 8 metrelik yol oluşturulduğu, 88 ada 78 nolu parselin doğusundan geçmekte olan 12 metrelik yolun topografya ya uygun olarak güzergâhının değiştirildiği ve bölgede imar planı ile kadastro arasındaki kayıklığın giderilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,30) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,36) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.01.2019 tarih 8 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.01.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

14 Ocak 2019
387 kez görüntülendi