Ayarık Mahallesi, 993 ada 6 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 993 ada 6 nolu parsel için;

04.05.2018 tarih ve 657 sayılı dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi tarafından hazırlanmış teklif imar planı değişikliğinde söz konusu parselin plan fonksiyonun da bir değişiklik yapılmadığı, yapılaşma koşullarının ise Emsal: 0.75, Yençok: 2 Kat, güney cepheden 5 metre, batı cepheden 15 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlendiği, diğer cephelerde ise yapı yaklaşma mesafesinin parsele sınır olduğu, ada kenar çizgisini 3 metre geri çekerek cep otoparkı oluşturulması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,26) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,31) değişikliği , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 128 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Temmuz 2018
320 kez görüntülendi