Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi plan değişikliği

 

Bahçelievler Mahallesi, 1989 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için:

1989 ada 1 parselin park olarak planlı kısmı da (yaklaşık 620 m²) imar adasına dahil edilmiş, parselin yaklaşık yarısı (1.067 m²)’lik Bahar 1. Caddeye cepheli kısmı Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.40 KAKS:2.00 Ticaret- Konut Alanı, kalan yarısı ise TAKS: 0.40 KAKS:1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca planlama alanı içerisinde yer alan yeşil alanların daha nitelikli yapıya kavuşması amacıyla ada formları düzenlenmiştir. Ayrıca Plan notlarına;

  • “Ticaret-Konut Alanı olarak planlı kısmın zemin katları ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” plan notu eklenmesi

Şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım ((NİP; 5777,29) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,35), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.12.2019 tarih 142 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.12.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Aralık 2019
590 kez görüntülendi