Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada, 56 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada, 56 parsel için  hazırlanan:

Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama plan notu değişikliği ile “Sanatsal faaliyetlerin alanda icra edilmesi için Emsal artışına gidilmeksizin nitelikli ticari alanlar oluşturulması amaçlandığı, kullanım kararı yürürlükteki planda olduğu gibi Konut Alanı olarak korunduğu ve

  1. 06.2006 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ek olmak üzere; Zemin katın yarısında sanatsal faaliyetlere yönelik olarak sanat galerisi, sergi salonu, sanat atölyesi vb. Sanatsal etkinlikler yapılabilir. Diğer yarısı ise 06.06.2006 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtildiği üzere günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak ticaret alanı olarak oluşturulabilir.
  2. Ön bahçe mesafesi 06.06.2006 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtildiği şekilde uygulanacaktır. plan notları eklenmesi şeklinde olduğu,

“Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada 56 parselde Emsal artışına gidilmeksizin ve Konut Alanı olarak korunarak,

06.06.2006 tarih ve 16 Sayılı Belediye Meclis Kararı ek olmak üzere; Zemin katın yarısında sanatsal faaliyetlere yönelik olarak sanat galerisi, sergi salonu, sanat atölyesi vb. Sanatsal etkinlikler yapılabilir. Diğer yarısı ise 06.06.2006 tarih ve 16 Sayılı Belediye Meclis Kararında belirtildiği üzere günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak ticaret alanı olarak oluşturulabilir.

 

Ön bahçe mesafesi 06.06.2006 tarih ve 16 Sayılı Belediye Meclis Kararında belirtildiği şekilde uygulanacaktır, plan notları eklenmesi şeklinde parsel maliki tarafından plan müellifine hazırlattırılarak Belediyemize sunulmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan (UİP; 5794,78) Notu değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 06.02.2020 tarih 23 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.02.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Şubat 2020
497 kez görüntülendi