Bahçelievler Mahallesi, 55 nolu kadastro paftası sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 5,6 hektarlık alanda plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 55 nolu kadastro paftası sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 5,6 hektarlık alan için;

Alanın arazi yapısı ve kurum görüşleri dikkate alınarak 2495 nolu adanın batısında bulunan park alanının TAKS: 0.12 KAKS: 0.24 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarına sahip bağ alanı olarak planlandığı, 4658 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin park alanı olarak işaretlendiği ve 4658 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanının kaldırılması  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7564,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7565,6) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.10.2018 tarih 182  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.10.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Ekim 2018
708 kez görüntülendi