Bahçelievler Mahallesi, 565 ve 566 nolu adalarda plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 565 ve 566 nolu adalar için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Bahçelievler Mahallesi, 565 ve 566 nolu adalara yönelik olarak hazırlatılan imar planı değişikliği ile parsellerin plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadığı, mevcut yapılaşmalar ve şuan ki imar planındaki hakları göz önüne alınarak Bahçelievler Mahallesi, 565 ada 5, 6, 7, 18 nolu parseller ile 566 ada 13 ve 14 nolu parsellerin Blok Nizam 5 kat, 566 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerin ise Blok Nizam 6 kat yapılaşma önerildiği, plan notlarına “açık ve kapalı çıkma yapılamaz.” şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,37) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,42) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018tarih 129 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
299 kez görüntülendi