Buhara Evler 23. Sokak ile Dr. İlhan Gürel Caddesi arası yol bağlantısına ilişkin plan değişikliği

Ayarık Mahallesi 3057 ada 4 parselin doğusunda yer alan yaklaşık 2.000 m²’lik alan için Buhara Evler 23. Sokak ile Dr. İlhan Gürel Caddesinin imar paftasındaki şekli ve T kavşak tasarımı ile birbirine bağlanması şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19591579) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19760696) değişikliği teklifi, Meclis Üyelerinden; Nazik Bulut, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Eren Atlas, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ ın ret oyuna karşı, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA 17.05.2021 tarih ve 88 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  24.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

24 Mayıs 2021
256 kez görüntülendi