Arşiv

Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 62 hektarlık alana yönelik olarak, plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinde İskilip Karayolunun kuzeyinde kalan kısmında; Bazı yollarda trafik...
Kunduzhan Mahallesi, 4474 ada 2 parselin batısında bulunan yaklaşık 200 m²’lik konut alanı ile yaklaşık 420 m²’lik park alanın Emsal:1.00, Yençok:5 Kat yapılaşma koşullarına sahip Aile Sağlığı Merkezi Alanı olarak işaretlenmiş, batı ve kuzey cephelerinden 5 metre, doğu ve güney...
İlice Mahallesi, 4714 ada 95 nolu parselin Taks, Kaks, Yençok ve plan fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadan plan notlarında bulunan; “*1000 metre kare büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde fazla...
Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarının TAKS:0.35, KAKS:2.80 ayrık nizam 8 kat olan yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan plan fonksiyonunun Ticaret ve Konut alanı olarak değiştirildiği ve plan notlarına “söz konusu alanların zemin katlarında...
Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adaların ticaret alanı olan plan fonksiyonlarında bir değişiklik yapılmadan ada geometrilerinin yeniden düzenlendiği, mevcut planda belirtilmemiş olan yapılaşma koşullarının ruhsatlı yapılar göz önüne alınarak bitişik nizam, 1 kat, Yençok: 4.50 metre olarak belirlendiği, trafo...
Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, 4667 ada 4 nolu parselin yaklaşık 5000 m²’ lik kısmının, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi konulmak suretiyle Emsal: 1.00, Y. Ençok:...
Yaydiğin Köyü, 111 ada 90, 94, 99, 101 nolu parsellerin kullanım kararının Küçük Sanayi Alanı olarak, yapılanma koşullarının Emsal=1 olacak şekilde korunması, yüksekliğin Yençok=7,50 metre olacak şekilde artırılması, imar planında yer alan vaziyet planının iptal edilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin parsellerin...
Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parselleri ve yakın çevresinde mevcut yapılaşma ve kadastro durumuna uygun yol genişliklerinin yeniden belirlenmesi şeklinde plan değişikliği teklifi hazırlandığı, bir önceki koruma imar planına göre 12.11.2020 tarihinde Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151...
SPİRAL KAYNAKLI BORU SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Spiral Kaynaklı Boru Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler...
BELEDİYE HİZMET BİRİMİ VE WC-ABDESTHANE YAPIM İŞİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Hizmet Birimi ve WC-Abdesthane Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden...
BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Biyosidal Ürün Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:...
OLUKLU KARO SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Oluklu Karo Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...
 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemiz Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve hazırlanan idari ve teknik şartnamelerdeki esaslara göre 64 adet araca 29 adet otobüs hattında rotasyonlu olarak 10 yıl (120 Ay) süre ile çalışma hakkı verilmesi...
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, Yunus Emre İş Merkezi (A) blok 2. Katında bulunan 41 nolu işyeri; S.No Mahalle Niteliği Bağ.Böl.No M2 1 Yıllık Kira Muh.Bedel (TL) Geçici Teminat 1 Çepni İşyeri...
KURBAN POŞETİ VE ÇÖP POŞETİ ALIMI ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kurban Poşeti ve Çöp Poşeti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye...
LASTİK SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Lastik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN...
DÜZELTME İLANI ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas...
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Malzeme Nakliyesi ve Taş İstihracı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı...