İmar Planı Değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 1994 ada 1 parsel, 1981 ada, 448 parsel; Tepecik Mahallesi, 2040 ada, 1 parsel; Çoraklık Mevki, 3073 ada, 1 parsel ve 2489 ada, 2 parselin plan fonksiyonu ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan değişikliği teklifinde korunduğu; Emsal=1,00 ve Yençok=...
Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adaların kuzey ve doğu cephesinde bulunan ada kenar çizgisinin 4 metre içeri yönünde kaydırarak imar adasının yeniden düzenlendiği ve yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı...