Celilkırı Köyü, 150, 452, 155, 152 nolu adalarda plan değişikliği ile yolun yeniden düzenlenmesi

yol kararının kaldırılarak bu alanların plansız alan olarak belirlenmesi, 334 ada, 6 parsele isabet eden kısmın otopark alanı olarak belirlenmesi, kuzey güney doğrultusundaki yolun genişletilerek 30 metre genişlikte planlanması şeklinde teklifin hazırlandığı, kaldırılan yola alternatif oluşturan, Akkent yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 2 adet faal yol bulunduğu, kaldırılan yolun açık olmadığı dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır.  Celilkırı Köyü, 150, 334, 452, 335, 155, 152 nolu adalarda ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19146325) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19867642) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 01.02.2022 tarih ve 22 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
147 kez görüntülendi