Celilkırı Köyü, 152 Ada, 110 nolu parselde plan değişikliği

Celilkırı Köyü, 152 Ada, 110 nolu parsel için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Celilkırı Köyü, 152 Ada, 110 nolu parsele yönelik olarak hazırlatılan ilave imar planı ile parselin yaklaşık 70 hektarlık kısmının Belediye Hizmet Alanı (Rehabilite Amaçlı Hafriyat Dolgu Alanı) olarak işaretlendiği,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1. bendine istinaden 11 farklı kamu kurum ve kuruluşuna imar planı yapılması hakkında görüş sorulduğu DSİ hariç olumlu cevap verildiği fakat DSİ’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2018 tarihli yazısına halen cevap vermediği görülmekte olup Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 2. Bendinde “30 gün içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.” denilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 29/06/2017 tarihinde onaylanan Çorum (Merkez) Belediyesi Mikro Bölgeleme Etüt Raporunda plana konu alanın UOA 2-4 (uygun olmayan alan) olarak gösterildiği, bu nedenle alanda yapılaşma önerilmediği, aksine alanın dolgu işlemi tamamlandıktan sonra ağaçlandırılarak doğaya kazandırılması amaçlandırıldığı  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 33855) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP; 33856) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 130 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Temmuz 2018
727 kez görüntülendi