Çepni Mahallesi, 331 ada 139, 140 ve 141 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 331 ada 139, 140 ve 141 nolu parseller için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinde Çepni Mahallesi, 331 ada 139, 140 ve 141 nolu parsellerin Emsal: 0.75 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip Sanayi Alanı olarak planlandığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve 448234 sayılı yazıları dikkate alınarak derinçay kısmında bulunan yapı yaklaşma mesafesinin taşkın sınırına göre belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,71) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,77) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 169 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
403 kez görüntülendi