Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parselin kuzey batı köşesinin “Mescit Alanı” olarak planlanması

Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parsel için;

352 ada, 193 nolu parselin kuzey batı köşesinin “Mescit Alanı” olarak planlandığı, güney ve doğu cepheden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretlen şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,57) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,62) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/42 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Mart 2018
225 kez görüntülendi