Çepni Mahallesi, 4175 ve 4176 nolu kadastro adalarında plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4175 ve 4176 nolu kadastro adalarında emsal ve diğer yapılanma koşullarının değiştirilmeksizin

=9,50 metre olacak şekilde plan değişikliği teklifi hazırlandığı,

05.06.2017 tarih ve 100 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 44 hektarlık Kunduzhan, Çepni, Çöplü Mahalle sınırları içerisinde olup Ankara Samsun karayoluna cepheli alanları kapsayan plan değişikliği ile KDKÇA olarak planlı adalar için yüksekliklerin Yençok=9,50 metre olarak belirlendiği, ancak 4175 ve 4176 nolu adaların bu kapsama alınmadığı anlaşılmıştır. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

 

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çepni Mahallesi, 4175 ve 4176 nolu kadastro adalarında emsal ve diğer yapılanma koşullarının değiştirilmeksizin Yençok =9,50 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan (UİP; 19967241) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 02.03.2021 tarih ve 42 sayılı BMK kararı OY BİRLİĞİYLE onanmıştır

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Mart 2021
323 kez görüntülendi