Çepni Mahallesi, 4355 ada 6 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4355 ada 6 nolu parsel için;

parselin kullanım kararı Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirilmiş ve Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde 4355 ada 6 nolu parselin imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olmasına karşın Akaryakıt Servis İstasyonu olarak faaliyet gösterdiği, ilgili eski mevzuatlar çerçevesinde gerekli izinlerini aldığı, mahallindeki durum ile imar planlarında farklılıkların giderilmesi şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,76) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,84) değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  10.06.2019 tarih 78 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.06.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Haziran 2019
306 kez görüntülendi