Çepni Mahallesi, 4380 ada, 1 parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4380 ada, 1 parsel ve yakın çevresi için;

4380 ada 1 parselin doğusunda yer alan 10 metrelik imar yolu mevcut haline uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 4381 ada ile 4380 ada arasında kalan imar yolu imar adasına dahil edilmiştir. 4380 ada 1 nolu parselin bir kısmı ve 4381 ada, Bitişik Nizam 2 kat yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı, kalan kısmı ise yol ve park olarak planlanması şeklinde  hazırlanan hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,50) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,59) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.02.2019 tarih 23 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Şubat 2019
414 kez görüntülendi