Çepni Mahallesi, 4548 ada 45, 46, 47 parseller ve 1296 ada 28 parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4548 ada 45, 46, 47 parseller ve 1296 ada 28 parsel ve yakın çevresi için;

4548 ada 45 ve 47 parseller Emsal: 3.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanı,

4548 ada 46 parsel E: 0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu,

1296 ada 28 parsel ve yakın çevresi Emsal:4.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanı olarak planlan planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,60) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,66) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/71  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
467 kez görüntülendi