Çepni Mahallesi, 4555 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan yaklaşık 240 m² lik alanda plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4555 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan yaklaşık 240 m² lik alan için;

4555 ada 1 nolu parselin doğusunda park olarak planlı kısmın yaklaşık 240 m² lik kısmı Trafo Alanı olarak planlanması  şeklinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,80) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 211 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Aralık 2018
635 kez görüntülendi