Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 nolu parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, 4667 ada 4 nolu parselin yaklaşık 5000 m²’ lik kısmının, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi konulmak suretiyle Emsal: 1.00, Y. Ençok: 5 kat yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. Şeklindeki Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 nolu parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19010771) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19370688) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.03.2022 tarih ve 45 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2022
138 kez görüntülendi