Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması

Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller için;

835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller Bitişik Nizam 5 kat, yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlanmıştır. Plan notlarına;

  • Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlanmış alanda zemin katlarda ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.
  • Asma kat yapılamaz.

26 ve 27 nolu parsellerde bulunan yapılar yıkılıp yeniden yapılana kadar mevcut durumda kullanılabilir. Bu yapılarda tadilat yapılabilir. Şeklinde hükümler eklenmesi şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,53) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,63) değişikliği değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.03.2019 tarih 38 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.03.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mart 2019
497 kez görüntülendi