Çomar Mahallesi, 152 ada, 79 ve 81 nolu parselde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 152 ada, 79 ve 81 nolu parselin Emsal: 0.10, Yençok: 6.50 yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı (Düğün Salonu) olarak düzenlendiği, çevre yolundan 25 metre diğer cephelerinden ise 5 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlendiği ve plan notlarına “yapı ruhsatı düzenlenmeden önce YEDAŞ ve TEİAŞ’a görüş sorulacaktır.” hüküm eklenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19394479) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP: 19922950) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce07.12.2021 tarih ve 186 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

 

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

14 Aralık 2021
146 kez görüntülendi