Çomar Mahallesi, 153 ada, 189 nolu parsel “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması

Çomar Mahallesi, 153 ada, 189 nolu parsel için;

153 ada 189 nolu parselin Emsal: 2.50, Yençok: Serbest koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı, kuzey cepheden 5 metre, güney cepheden 10 metre, doğu ve batı cepheden 15 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 11/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 13694,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 13696,4) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/46 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
357 kez görüntülendi