Çöplü Mahallesi, G33C19C- 1C/1D/3A/4A/4B paftaları dahilinde yaklaşık 32 hektarlık alanda plan değişikliği

Çöplü Mahallesi, G33C19C- 1C/1D/3A/4A/4B paftaları dahilinde yaklaşık 32 hektarlık alan için;

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından İmar Planlarına işlenmesi talep edilen yeni Çorum-İskilip yolu mevcut imar planlarında park ve konut adalarına tekabül etmektedir. Bu nedenle bölgedeki, konut adalarının formları, ulaşım ağında değişiklikler yapılması ihtiyacı oluşmuştur. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından plan müellifine yaptırılan plan çalışması kapsamında Çorum- İskilip yolu imar planlarına tekabül eden kısımlara işaretlenmiş, İskilip yoluna paralel servis yolları düzenlenmiştir. Ek olarak bölgedeki imar adalarının formları, kullanım kararları ve nitelikleri yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,13) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,15)3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih 122 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Haziran 2018
355 kez görüntülendi