Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 62 hektarlık alan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 62 hektarlık alana yönelik olarak, plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinde

İskilip Karayolunun kuzeyinde kalan kısmında;

 • Bazı yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmış,
 • 2419 ada 96 ve 97 nolu parsellerin Orta Okul Alanı (7.905 m²),
 • 1709, 1710, 2420, 4951, 2302, 3144, 4952 ve 3139 nolu adaların Taks: 0.35, Kaks:1.75, ayrık nizam 5 kat, yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı (47.671 m²),
 • 2419 adanın batısında kalan kısımda yaklaşık 210 m² büyüklüğünde Trafo Alanı planlandığı,
 • İskilip Karayolunun güneyinde kalan kısmına;
 • 4953, 4959 ve 4960 nolu adaları Taks:0.35, Kaks:1.75, ayrık nizam 5 kat, yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı (19.474 m²),
 • 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4954, 4955 ve 4956 nolu adaları Taks: 0.25, Kaks:1.00, Yençok:5 kat yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı (119.238 m²),
 • 4946, 4958 ve 4957 nolu adaları Emsal:1.00, Yençok:11.50 metre yapılaşma koşullarına sahip

Ticaret Alanı (39.006 m²),

 • 4962 ada 1 nolu parselin İlkokul Alanı (8.442 m²), 4962 ada 2 nolu parselin Anaokulu Alanı(1.689m²),
 • 4961 ada 2 nolu parselin Cami Alanı (2.381 m²),
 • 4961 ada 1 nolu parselin Emsal:1.00, Yençok:11.50 metre yapılaşma koşullarına sahip BHA(Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) (3.218 m²),
 • 4963 ada 1 nolu parselin Emsal:1.00 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşuluna sahip ASM (Aile Sağlığı Merkezi) (750 m²),
 • 4961 nolu adanın batısı ile 605 ada, 17 nolu parselin bir kısmı üzerinde, sanayi alanları ile konut alanları arasında tampon vazifesi görmesi amacıyla Ağaçlandırılacak Alan (6.273 m²) ve planlama sınırı içerisinde yaklaşık 35.738 m² büyüklüğünde Park Alanı planlanmıştır.   Ayrıca plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planı hükümlerine;
 • Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan açıklama raporu ile bütündür.
 • Emsal:1.00, Yençok: 5 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında;

2.1. Taks: 0.25’dir.

2.2. Ön bahçe mesafesi planda gösterildiği şekilde olup, yan ve arka bahçe mesafesi 7,5 metredir.

2.3. Yönetmeliklere uygun olarak bodrum kat yapılabilir fakat bodrum katlarda bağımsız birimler tesis edilemez.

2.4. Çatı aralarında bağımsız bölümler tesis edilemez fakat son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı piyesi yapılabilir. Bu alanlar Emsal hesabına dahildir.

2.5. Kapalı ve açık çıkmalarda yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 1. Ticaret alanlarında;

3.1. Minimum cephe genişliği 50 metredir.

3.2. Yönetmeliğe uygun olarak bodrum kat yapılabilir.

3.3. Yanbahçe mesafesi 5 metredir.

 1. Ayrık nizam 5 kat (Taks:0.35, Kaks:1.75) yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında 03.04.2015 tarih 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan hükümleri geçerlidir.
 2. Eğitim alanları ve cami alanında Emsal ve Yençok ilgili kurum tarafından ihtiyaca göre belirlenir.
 3. Yapılaşmaya ilişkin hükümlerde ve plan notlarında yer almayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Şeklinde hükümler eklendiği görülmektedir. Şeklindeki İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 62 hektarlık alana yönelik olarak, plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Meclisce 08.04.2022 tarih ve 64 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.04.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

14 Nisan 2022
380 kez görüntülendi