Çoraklık Mahallesi, 3318 ada 495 nolu parselde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 3318 ada 495 nolu parsel için;

3318 ada 495 nolu parselin Konut alanı olan kullanım kararı Ticaret- Konut (TİCK) Alanı olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları ise E: 1.20 Yençok: 8 Kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca parselin kuzeyinden 5.00, güneyinden 20.00, batısından 20.00 metre, doğusundan ise 10.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Ek olarak plan notlarına “Söz konusu alanın zemin katında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut alanı olarak kullanılabilir.” ve “TAKS:0.20’yi geçemez.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,27) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,32) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 208 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Aralık 2018
410 kez görüntülendi