Çoraklık Mahallesi, 584 ada 87 nolu parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 584 ada 87 nolu parsel ve yakın çevresi için;

Parselin kuzeyinde bulunan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırıldığı tespit edilmiş olup yapılaşmaya ilişkin hükümler plan notları ile birlikte korunmuştur. Kaldırılan yolun hizmet ettiği bölgeye ulaşım 584 ada 98 nolu parsel üzerinde sağlanması amacıyla 7.00 metrelik yol planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 25492,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 25493,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih  115 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Haziran 2018
278 kez görüntülendi