Çoraklık Mahallesi 585, 4685, 4686, 4687, 4688 Adalarda Plan Değişikliği

Çoraklık Mahallesi 585, 4685, 4686, 4687, 4688 adalar için :

Bölgenin arazi yapısı ile topoğrafik özellikleri göz önüne alınarak imar ada formları düzenlenmiş, 4688 ve 4687 adalar ile 4685 ve 4686 adaları arasında yer alan imar yolları kapatılmış, 585 adanın batısında yer alan imar yolu düzenlenmiş ve 585 ada ile 4685 adalarının arasına imar yolu planlanmıştır. Plan notlarına ise: “Planlama alanı içerisinde yatayda kat irtifakı/kat mülkiyeti parselin her 1000 m²’ si için bir adet bağımsız bölümü geçmemek koşulu ile kurulabilir.” plan notu eklenmiş yapılaşmaya ilişkin diğer hükümler ise korunması  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25492,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25493,7) değişikliği,,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 130 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

15 Kasım 2019
424 kez görüntülendi