Çoraklık Mahallesi G33C25B2C-G33C25B3B-G3421A1D paftaları dahilinde kalan yaklaşık 25 hektarlık alan için Plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çoraklık Mahallesi G33C25B2C-G33C25B3B-G3421A1D paftaları dahilinde kalan yaklaşık 25 hektarlık alan için Plan değişikliği ile ağaçlandırılacak alan olarak planlı kısımların büyük bir bölümü (yaklaşık 8.5 hektar) çevresi ile uyumlu olacak şekilde Yençok :2 kat, Taks :0.12, Kaks :0.24 yapılaşma konutlarında konut alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü’nün 22.09.2021 tarih 25788 sayılı yazısı ile 222 ada 273 nolu parselin kuzeyine işaretlenmesi talep edilen 10.00 metrelik yol planlanmıştır.

Ek olarak, 04.04.2017 tarih 64 sayılı ve 06.02.2019 tarih 20 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanmış olan Taks: 0.12, Kaks:0.24, Yençok:2 kat yapılaşma koşulu getirilmiş alanlardaki plan notlarının eklendiği Şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP: 19461034) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19457733) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.10.2021 tarih ve 153 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

20 Ekim 2021
165 kez görüntülendi