Çoraklık Mevkiinde Plan Değişikliği

Çoraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen alanda bulunan yolların yeniden düzenlendiği, konut alanlarındaki yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı, plan ile kadastro arasındaki kayıklığın giderildiği, 1811 nolu adanın kuzeyine Emsal:0.50, Yençok:2 Kat yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı ile 1900 nolu adanın doğusuna Belediye Hizmet Alanı(Bölge Otoparkı) işaretlendiği ve alan içerisindeki yeşil alan miktarının arttırıldığı görülmekte olup plan notlarına “Belediye Hizmet Alanında (Bölge Otoparkı) katlı otopark yapılması durumunda Emsal ve Yençok bölgenin otopark ihtiyacı doğrultusunda istenilen ölçülerde yapılabilir. Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19447251) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19834324) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 07.12.2021 tarih ve 184 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

 

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

14 Aralık 2021
184 kez görüntülendi