ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

            5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Ocak ayı olağan toplantısı;

            25/01/2019 Cuma günü saat 14.00’da

            Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

            Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

25/01/2019 Cuma günü saat 14.00’da

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 14. Maddesinin

j) bendinde,  Birlik personelini atamak ibaresi ve Birlik tüzüğünün 21. Maddesi gereği; Birlik müdürünü birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar ibaresine istinaden Birliğimize Maliye Bakanlığınca belirlenen TABAN ÜCRETLE ÇEVRE MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRILMASI hakkında 22.01.2019 tarih ve 16 sayılı yazının meclisce görüşülerek karara bağlanması.

  • Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 5. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 38. Maddesi gereği BİRLİK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ hakkında 22.01.2019 tarih ve 17 sayılı yazının okunup oylanması
  • Birlik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 16. Maddesi ile 22. Maddesinin değişik 6. fıkrasında belirtilen oranlarda 2019 yılında görev yapacak olan Birlik Başkanı, Encümen ve Komisyon Üyelerine yapılması gereken HUZUR HAKKI ÜCRETLERİNİN belirlenmesi hakkında 22/01/2019 tarih ve 18 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  • Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 15. Maddesi gereği 2019 yılında görev yapmak üzere ENCÜMEN ÜYELERİNİN seçimi hakkında 22/01/2019 tarih ve 19 sayılı yazısının okunup oylanması.
  • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanuna istinaden kurulan Çorum Belediyeler Çevre Birliğimizin 5355 Sayılı Kanunun 15. Maddesine istinaden yapılan müzakere neticesinde; Çorum Belediyeler Çevre Birliği Üyelerinden KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNE GELEN Ve KABUL EDİLEN ATIK TON ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ hakkında 22/01/2019 tarih ve 21 sayılı yazısının okunup müzakeresi.
  • Birliğe ait araçların istasyonlarda kullanılmak üzere İstasyonların ve Araçların tahsisi konusunda 5355 sayılı kanunun 22.maddesinin 4.fıkrası gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.Maddesine istinaden tahsisinin sağlanabilmesi hususunda müzakere edilerek karara bağlanması hakkında 22/01/2019 tarih ve 22 sayılı yazının okunup müzakeresi.
23 Ocak 2019
856 kez görüntülendi