Çorum Kalesi Çevresinde Revizyon İmar Planı

Tepecik ve Gülabibay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık Kale ve Çevresi için ;

Revizyon imar planı sınırları içerisinde Harmanlar 1. Sokağa cepheli konumda bulunan 283 nolu adada yoğun olarak otel faaliyetleri sürdürülen alanın Bitişik 5 kat yapılaşma koşuluna sahip Ticaret-Turizm Alanı, 263 nolu ada içerisinde 1 adet İbadet Yeri Alanı, 242 ada 3 nolu parselin plan fonksiyonda değişiklik yapılmadığı ve İlköğretim Alanı olarak işaretlendiği, 256 ada 35 nolu parselin E: 1.20, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarına sahip Yaşlı Bakım Evi Alanı olarak işaretlendiği, kale içerisinde hiçbir değişiklik yapılmadığı, Yaşlı Bakım Evinin kuzey kısmına Otopark Alanı işaretlendiği, kalenin kuzey ve batı kısımlarının park alanı olarak işaretlendiği ve kale çevresinin yapısal olarak boşaltıldığı, Cengiz Topel Caddesine cepheli adaların Bitişik Nizam 6 katlı Ticaret+Konut alanı, Milönü Caddesine cepheli adaların Bitişik Nizam 4 katlı Ticaret+Konut alanı, planlama bölgesinde kalan diğer adaların Taks: 0.35, Emsal: 1.75, Yençok:5 kat yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlandığı, İnönü Caddesini Kıbrıs Caddesi ve Küçük Abdullah Caddelerine bağlayan 30 metre genişliğinde Taşıt yollarının planlandığı, bölge içerisinde kalan diğer yolların 20, 15 ve 12 metre olarak planlandığı ve plan notlarına; Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,31) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,37) Revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/75 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Nisan 2018
1.062 kez görüntülendi