DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

GES YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GES YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2021/110821
1- İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810 – 3642245805
c) Elektronik posta adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 04.03.2021 – 4313
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Çorum Hakimiyet – 05.03.2021
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlanının 4.4.1. Maddesi:

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım işleri benzer iş grupları tebliğinde yer alan;

A)ALT YAPI İŞLERİ

XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

XIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ

  1. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Olarak yayımlanmıştır.

İhale İlanının  15.maddesi  Maddesi

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Olarak yayımlanmıştır.

İhale İlanının 4.4.1. Maddesi :

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım işleri benzer iş grupları tebliğinde yer alan;

  1. A) Altyapı İşleri;

A/XII.Grup Nükleer Enerji Santralleri, veya A/XIII. Grup Hidroelektrik Enerji Santralleri, veya A/XIV.Grup Termik Santralleri , veya XV.Grup.Rüzgar Enerji Santralleri, veya

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde ;”2.7. İhale konusu işin (Ek-1) ‘de yer alan listede hiçbir gruba dahil olmadığı yada edilemediğinin tespiti halinde ise Benzer İş belirlemesi işin niteliğine göre,Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 3 .maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu iş, tebliğ ekindeki Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş grupları listesindeki hiç bir gruba dahil olmadığı ya da dahil edilmediği için benzer iş olarak; En az  2(İki )MW gücünde  Tedaş tarafından geçici kabulünün veya Enerji ve Tabiat Bakanlığı  tarafından  kabulünün yapılmış olduğu GES kurulum işlerinden herhangi biri veya birkaçını yapmış olmak  benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale İlanının  15.maddesi :

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

Olarak Düzenlenmiştir.

 

10 Mart 2021
325 kez görüntülendi