DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2017/242116
1- İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810 – 3642245805
c) Elektronik posta adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 18.05.2017 – 3362
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Çorum Haber – 18.05.2017
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

2- İhale konusu yapım işinin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : İlimiz; Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 42.500,00 m2’lik alana Sıklık Tabiat Parkı içinde Kilit Taşı, Bordür Döşenmesi Yol Çevre Düzenleme Yapım İşi

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A/V. grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Diploması’dır.

şeklinde düzeltilmiştir.

 

İhale Yetkilisi

Eyup AYTEKİN

Park ve Bahçeler Müd. V.

 

23 Mayıs 2017
271 kez görüntülendi