EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 03.10.2016 TOPLANTI NO: 10 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 28.09.2016

TARİFE KOMİSYONU

D 4 Yetki Belgesi ücreti.
2 30.09.2016 225

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

Kardeş Şehir Beja Belediyesi Heyetinin İlimizi ziyareti.
3 29.09.2016 1620

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mecitözü Belediye Başkanlığıyla ortak hizmet projesi yapılması.
4 30.09.2016 3381

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/135 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
5 30.09.2016 3382

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/110 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
6 30.09.2016 3383

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/128 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
7 30.09.2016 3384

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/129 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
8 30.09.2016 3385

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/125 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
9 30.09.2016 3386

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/130 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
10 30.09.2016 3388

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 09/127 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
11 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

İbrahim Çayırı Mahallesi, 79 ada, 40 parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
12 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Tepecik Mahallesi, 965 ada, ve yakın çevresi için plan değişikliği.
13 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Üçtutlar Mahallesi, 2443 ada 152 parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
14 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Tepecik Mahallesi, 1999 ada için plan değişikliği.
15 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 1136 ada 4 nolu parselin yakın çevresi için plan değişikliği.
16 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 3025 ada ve yakın çevresi için plan değişikliği.
17 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Kadıkırı Köyü, 123 ada, 41 nolu parselde plan değişikliği.
18 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 nolu adalar ve yakın çevresi için plan değişikliği.
19 30.09.2016

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 2421 ada, 237 nolu parsel için plan değişikliği.
 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
228 kez görüntülendi