EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.10.2019 Salı günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 08.10.2019 TOPLANTI NO: 11 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 26.09.2019 22271 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu Taşıma Yönetmeğinde revize yapılması.
02 03.10.2019 22862 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
03 30.09.2019   İMAR KOMİSYONU İlice Mahallesi, 4226 ada, 5 Parselde plan değişikliği.
04 03.10.2019 22906 EMLAK-İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış, Trampa ve Takası.
05 26.09.2019 22262 EMLAK-İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Devriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.
06 30.09.2019 22460 EMLAK-İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Devriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi.
07 03.10.2019 22866 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çorum Beltaş Enerji Üretim Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş. sermaye artırılması.
08 02.10.2019 22685 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD 8 Adet Plan Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna Havalesi.
09 30.09.2019 22500 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizin 2020- 2024 yılları stratejik planı.
10 24.09.2019   TARİFE KOMİSYONU Şehir İçi Topla Taşıma Ücretleri ve Toplu Taşıma araç değişimi otobüs ruhsatı belge bedeli.
         
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

 

04 Ekim 2019
291 kez görüntülendi