Tepecik Mahallesi, 245 ada, 74 nolu parselde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 245 ada, 74 nolu parsel için;

29.05.2018 tarih ve 735 sayılı dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi tarafından hazırlanmış teklif imar planı değişikliğinde plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+ Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına; “Ticaret+Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19993,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19994,3) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.08.2018 tarih 150  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.08.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2018
354 kez görüntülendi