Gülabibey Mahallesi, 2128 ada 9 ve 10 parsellerde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2128 ada 9 ve 10 parseller için;

Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü) olarak planlı 10 nolu parselin yaklaşık olarak 3.000 m² lik kısmı Resmi Kurum Alanı (112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Alanı) olarak planlı kısma dahil edilmesi talep edilmektedir. Ayrıca plan notlarına; “Resmi Kurum Alanı (112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Alanı) olarak planlı kısımda gerekli izinlerin alınması durumunda Helikopter Acil İniş Alanı yapılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,72) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,78),,   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 163 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2018
420 kez görüntülendi