Gülabibey Mahallesi, 2610 ada 4 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2610 ada 4 nolu parsel için ;

2610 ada 4 parselin bir kısmının kullanım kararı K1-Küçük Sanayi Alanı, kalan kısmı ise Otopark Alanı olarak değiştirilmesi   şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7560,14) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7562,17) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 212 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Aralık 2018
261 kez görüntülendi