Gülabibey Mahallesi, 31 nolu kadastro paftası dahilinde kalan Hitit Üniversitesi Güney Kampusu Alanı ve yakın Çevresinde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 31 nolu kadastro paftası dahilinde kalan Hitit Üniversitesi Güney Kampusu Alanı ve yakın Çevresi için;

Küçük Sanayi 25. Caddenin kuzeyinde bulunan park alanının kaldırılarak üniversite alanına dahil edildiği ve kaldırılan park alanının yine aynı yol üzerinde aynı büyüklükte park alanı olarak işaretlendiği ve paftasında plana ilişkin plan notlarının bulunduğu şeklinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 8329,63) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,69) değişikliği , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih  114  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Haziran 2018
494 kez görüntülendi