Gülabibey Mahallesi, 3727 ada, 541 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 3727 ada, 541 nolu parsel için;

Gülabibey Mahallesi, 3727 ada, 541 nolu parselin yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan yapı adasının kuzeydoğu köşesinde kırık oluşturularak, 290 ada 15 nolu parselle olan tevhit- yola terk zorunluluğunun ortadan kaldırılması  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7560,12) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7562,15) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.10.2018 tarih 181  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.10.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Ekim 2018
293 kez görüntülendi