Gülabibey Mahallesi, 3839, 3841, 3842, 3843, 3860, 3861, 3862 nolu adaların bir bölümünde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 3839, 3841, 3842, 3843, 3860, 3861, 3862 nolu adaların bir bölümü için;

Gülabibey Mahallesi, 3839, 3841, 3842, 3843, 3860, 3861, 3862 nolu adaların Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı kısımları Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca 3861 ada 1 parselin yapılaşma koşulları (Emsal, TAKS, Parsel cephe ve derinlik şartları) yola terkten önceki parsel üzerinden hesaplanacaktır. Şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,68) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,74),   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.08.2018 tarih 156 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.08.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ağustos 2018
226 kez görüntülendi