Gülabibey Mahallesi, 4001 ve 4002 nolu adalarda plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, ortasından geçen 35 metrelik Erzurum Dede Caddesinin yaklaşık 10 metre batı yönünde kaydırıldığı, yapı adalarının plan fonksiyonu, emsal ve yençok gibi yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan geometrilerinin 35 metrelik taşıt yoluna göre yeniden düzenlendiği, 4001 nolu ada içerisinde işaretli bulunan 7 metrelik yolun kaldırıldığı ve parçacıl halde bulunan yeşil alanların birleştirilerek 4002 nolu adanın batısına işaretlenmesine yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19571551) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19880198) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.11.2021 tarih ve 164 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  15.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Kasım 2021
182 kez görüntülendi